Cennet isimleri, farklı özellikleri olan Cennetler

1. Me’va Cennetleri

32/19

19. İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, onların yaptıklarına karşılık, varacakları cennet konakları vardır.

 

53/13-15 And olsun ki o, Cebrail'i sınırın sonunda başka bir inişinde de görmüştür.

15. Orada Me'va cenneti vardır.

 

16/31- Adn cennetleri; ona girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir.

 

18/31- Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.

 

19/65- Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini biliyor musun?

 

20/76- "İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri de (onlarındır). Ve işte bu, arınmış olanın karşılığıdır."

 

35/33. Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de ipektir.

 

38/50. Kapıları onlara açılmış Adn cennetleri vardır.

 

40/8 "Rabbimiz! Müminleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, Hakim olan ancak Sensin"

 

62/12

 

98/8 Onların Rableri katındaki mükafatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Bu, Rabbinden korkan kimseyedir.*

-B-

23/53/13-15

38/38/50

43/35/33

44/19/65

45/20/76

60/40/8

69/18/31

70/16/31

75/32/19

100/98/8

111/62/12

 

3. Daru’l-Huld

25/15 (Cennetu’l-huld). De ki: "Bu mu iyidir, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mükafat ve gidilecek yer olarak söz verilen ebedi cennet mi daha iyidir?"

 

 

4. Firdevs

18/107- İman edip salih amellerde bulunanlar... Firdevs cennetleri onlar için bir 'konaklama yeridir.'

 

23/11(Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar.

5. Daru’s-Selâm

6/127 Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

 

10/25- Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.

6. Daru’l-Mukâme

25/35. And olsun ki Musa'ya Kitap verdik, kardeşi Harun'u da kendisine vezir yaptık.

7. Cennetu’n-Naîm

37/40. Ancak Allah'a içten bağlı kullar bunun dışındadır.

41-4. İşte bildirilen rızık ve meyveler onlaradır. Nimet cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde kendilerine ikram olunur.

45.Onlara, "Önünüzde olandan ve arkanızda olandan sakının, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinleyip inkara devamederler).

46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün, mutlaka ondan yüz çevirirler.

47. Başağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere zevk bahşeden bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur.

48-9. Yanlarında, örtülü yumurta gibi (bembeyaz), bakışlarını da yalnız eşlerine çevirmiş güzel gözlüler vardır.

 

56/11-2. Naim cennetlerinde Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır.

13-4. Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

15-6. Murassa tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar.

17-21. Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

22-4. İşlediklerine karşılık olarak, sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

26. Sadece selama karşılık selam sözü işitirler.

27. Defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara!

 

82/13

13. İyiler şüphesiz nimet içindedirler.

8. Makamu’l-Emîn

23/11(Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar.

 

40/8"Rabbimiz! Müminleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, Hakim olan ancak Sensin"

 

25/15 De ki: "Bu mu iyidir, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mükafat ve gidilecek yer olarak söz verilen ebedi cennet mi daha iyidir?"

 

38/50. Kapıları onlara açılmış Adn cennetleri vardır.

 

35/33 Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de ipektir.

 

 

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !